הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Bayere USS374 ‏345 ‏ליטר באייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת