הוספת חוות דעת - מדיח כלים ‏רחב Beko DFN05210W בקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת