הוספת חוות דעת - מקרר Beko RDSA240K20W בקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת