הוספת חוות דעת - ‏מיקסר Benaton BT1011

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת