הוספת חוות דעת - מסך מחשב Benq XL2546 בנקיו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת