הוספת חוות דעת - ‏בוסטר Besafe iZi Flex FIX i-Size בוסטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת