הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות Besafe iZi Go Modular בסיס לכיסא בטיחות

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת