הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות Besafe iZi Modular i-Size כיסא בטיחות

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת