הוספת חוות דעת - ‏מד לחץ דם Beurer BM55

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת