הוספת חוות דעת - טלוויזיה Blaupunkt YS43AU8000 4K ‏43 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת