הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Blomberg KQD1251IN ‏522 ‏ליטר בלומברג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת