הוספת חוות דעת - מיקרוגל ‏כולל גריל bosch BEL523MS0 ‏20 ‏ליטר בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת