הוספת חוות דעת - ‏שואב אבק נגרר Bosch BGC05AAA2 CHC בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת