הוספת חוות דעת - תנור בנוי Bosch CMA585MB0 בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת