הוספת חוות דעת - תנור בנוי Bosch CMA585MS0 בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת