הוספת חוות דעת - תנור בנוי Bosch HBG675BB1 בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת