הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Bosch KGN76AI30L ‏517 ‏ליטר בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת