הוספת חוות דעת - מדיח כלים חצי אינטגרלי Bosch SMI46AS00 בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת