הוספת חוות דעת - מדיח כלים ‏רחב Bosch SMS24AW01E בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת