הוספת חוות דעת - מדיח כלים ‏רחב Bosch SMS25AW02E בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת