הוספת חוות דעת - מדיח כלים ‏צר Bosch SPV25CX01E בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת