הוספת חוות דעת - מייבש כביסה Bosch WTN83200GB ‏8 ‏ק"ג בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת