הוספת חוות דעת - מגהץ Braun SI 7042 בראון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת