הוספת חוות דעת - מדפסת Brother HL-J6100DW

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת