הוספת חוות דעת - מדפסת Brother MFC-J6947DW

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת