הוספת חוות דעת - מצלמה רפלקס DSLR ‏ Canon EOS 4000D קנון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת