הוספת חוות דעת - מצלמה Canon EOS R קנון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת