הוספת חוות דעת - מדפסת Canon imageCLASS MF426dw קנון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת