הוספת חוות דעת - מדפסת Canon LBP113W קנון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת