הוספת חוות דעת - ‏בוסטר Chicco MyFit כיסא בטיחות משולב צ\'יקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת