הוספת חוות דעת - מצלמה קומפקטית Samsung CL5 / PL100

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת