הוספת חוות דעת - קומפקט דיסק Onkyo DX7555

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת