הוספת חוות דעת - מסך מחשב Sony SDME96DB ‏19 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת