הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון CROWN CR2601W ‏233 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת