הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Crystal CR601000 ‏6 ‏ק"ג קריסטל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת