הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Crystal CRMC1016 ‏10 ‏ק"ג קריסטל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת