הוספת חוות דעת - ‏ראוטר כולל מודם D-Link DAS3626

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת