הוספת חוות דעת - ‏ראוטר D-Link DIR878

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת