הוספת חוות דעת - ‏ראוטר כולל מודם סלולרי D-Link DWR910

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת