הוספת חוות דעת - מחשב נייד Dell Inspiron 3780 N3780-7216 דל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת