הוספת חוות דעת - מחשב נייד Dell Latitude 7390 L7390-9210 דל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת