הוספת חוות דעת - מחשב נייד Dell Vostro 3578 V3578-3168 דל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת