הוספת חוות דעת - מחשב נייד Dell Vostro 3578 VM-RD09-11115 דל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת