הוספת חוות דעת - מחשב נייד Dell XPS 13 9370 XP-RD33-11040 דל

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת