הוספת חוות דעת - ‏בלנדר Delonghi BL11 דה לונגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת