הוספת חוות דעת - מגהץ Delonghi FV3915 דה לונגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת