הוספת חוות דעת - מגהץ Delonghi GV 5230 דה לונגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת