הוספת חוות דעת - מגהץ Delonghi GV9581 דה לונגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת