הוספת חוות דעת - שעון יד דיגיטלי Casio MTP-1246D-2A

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת