הוספת חוות דעת - שעון יד דיגיטלי Casio W96H1B

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת